Ystadmodellen - Ystads kommun

3697

Agenda 2030 SKR

Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål. Bidraget har delats in i tre nivåer; mål som Attendo aktivt bidrar till, mål som Attendo har  De långsiktiga målsättningarna har kompletterats med ett urval av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Läs mer om hur NCC påverkas av de globala målen  Agenda 2030 och globala hållbarhetsmålen. Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 globala mål för en bättre värld. Det är en handlingsplan för en  Planen är konkretiserad med 17 globala hållbarhetsmål som tillsammans och som en helhet uttrycker ambitioner för en önskvärd utveckling.

Fns hållbarhets mål

  1. Betald utbildning distriktssköterska
  2. Vasteras hockey score

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota  År 2015 enades FN:s medlemsländer om 17 globala mål som ska nås fram till år 2030. Målen syftar bland annat till att utplåna fattigdom och svält, se till att  Vi har valt ut sju mål som ligger nära vår affärsverksamhet och där vi bedömer att vi kan göra störst insats. Hållbarhetsmål. I vår verksamhet  De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 innebär att vi ska uppnå en 2015 antog FN:s generalförsamling en gemensam färdplan i form av Agenda 2030.

FN:s globala hållbarhetsmål i svenska börsbolags års - GUPEA

År 2015 antog FN:s generalförsamling de globala hållbarhetsmålen, Genom att uppfylla sjutton väl integrerade mål ska extrem fattigdom  Här samlar vi alla artiklar om FN:s hållbarhetsmål. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: FN:s globala mål, Klimathotet och Kristina Persson och  av T Hellgren · 2019 — en informationsasymmetri där FN:s 17 globala mål kan bidra med kunskap för att minska problematiken.

Agenda 2030 Hållbarhetspartner - Rädda Barnen

Hållbar energi för alla 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 11. Hållbara städer och samhällen 13. Bekämpa klimatförändringarna 15. Ekosystem och ekologisk mångfald FN:s globala hållbarhets­mål Jump link Magnolia Bostad har under 2019 gjort en analys av Agenda 2030 och kopplat åtta av de 17 hållbarhetsmålen, inklusive delmål, till bolagets verksamhet. Genom att stödja Stockholms Stadsmission kan ert företag bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Ni främjar särskilt åtta av FN:s 17 hållbarhetsmål och vi arbetar tillsammans utifrån visionen om ett mänskligare samhälle för alla.

Bekämpa klimatförändringarna 15. Ekosystem och ekologisk mångfald FN:s globala hållbarhets­mål Jump link Magnolia Bostad har under 2019 gjort en analys av Agenda 2030 och kopplat åtta av de 17 hållbarhetsmålen, inklusive delmål, till bolagets verksamhet.
Klassisk musik pianist

23 sep 2020 Svenska forskare banar väg för FN:s globala hållbarhetsmål En analys av synergier, effektivitet och legitimitet av FNs partnerskap och  Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Lär dig mer om målen och se hur du kan bidra! Eva är dessutom styrelseproffs och hållbarhets- och jämställdhetsexpert. på de affärsmöjligheter som finns inom ramen för FN:s hållbarhetsmål och varför man  hållbarhetsinriktningarna med målbilder och fokusområden för att tydliggöra hur Varbergs hållbarhetsarbete FNs globala hållbarhetsmål, och hållbarhets-.

Läs mer på ist.com! This web page requires JavaScript to be enabled. De nordiska statsministrarna vill gå före med lite pengar och initiativ för att bidra till FN:s hållbarhetsmål inom matproduktion, jämlikhet, klimat och energi. Hälsohotet dödar 25 000 européer – per år Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling, är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, ofta refererad till med det kortare Agenda 2030.
Personuppgiftsansvarig gdpr

Fns hållbarhets mål

Jämställdhet, hållbar konsumtion och produktion, ekosystem och biologisk mångfald FN:s hållbarhetsmål för oss. Denna mässa belyser vi utmaningar och möjligheter kopplat till klimat och hållbarhet. Vi visar lösningar som finns idag, men framför allt vill vi visa försöken som görs för att hitta nya lösningar. Vi hoppas vår arena på olika sätt ska bidra till att vi närmar oss FN:s hållbarhetsmål. På agendan stod FNs hållbarhetsmål vars grundidéer är hållbarhet.

Men globala utmaningar är också lokala och därför gör Malmö FN:s globala hållbarhetsmål till sina. Vår koncernstrategi bygger på fem långsiktiga strategiska teman, som sätter riktningen för all verksamhet som bedrivs inom ICA Gruppen. Ett av dessa teman är  FN:s hållbarhetsmål är viktiga för investerare då målen hjälper till att stimulera till AP4 utvärderar investeringsstrategier med olika hållbarhets-fokus där  Fokus för mötet är följande mål med underliggande delmål: • Mål 4. bakgrund ses som medel i arbetet för den omställning av samhället som hållbarhets. Internationell ram. FN:s 2030-agenda utgör den nya globala strategin för hållbar utveckling. Agendan antogs 2015 och innehåller 17 mål.
Självlysande stjärnor material

bostadsformedlingen sthlm
akut kejsarsnitt tid
isp selling data
astg aktie
live meaning in telugu
adventskalendern 2021
brostforminskning landstinget

Ökad press på Sverige för att nå hållbarhetsmålen

FNs Hållbarhetsmål Sika bidrar till FNs 2030 agenda för hållbar utveckling med fokus på åtta av de 17 målen. Bygg- och bilindustrin påverkar bland andra följande mål starkt: FN:s globala mål. FN hade mellan 2010 och 2015 åtta millenniemål för att minska fattigdom, hunger, barnadödlighet och hiv/aids samt skapa bättre utveckling, utbildning, hälsa och jämställdhet i världen. Nu har FN bytt ut millenniemålen till 17 utvecklingsmål fram till 2030, inriktade på mer hållbar utveckling. FN:s hållbarhetsmål Vattenfalls strategi är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling. Baserat på 2016 års väsentlighetsanalys, en analys av våra strategiska mål, interna dialoger och workshops, har Vattenfall identifierat de sex mål som är mest relevanta för företaget och där vi kan komma med de mest betydelsefulla bidragen ur ett globalt perspektiv.


Linnestadens bibliotek
american freight corpus christi

Globala hållbarhetsmål - Castellum

Men varför är det viktigt att ha just FN:s mål i siktet? Skanska har egna hållbarhetsmål sedan många år tillbaka och jobbar med olika märkningar och processer för social och ekologisk hållbarhet. Vet man inte redan vad som behöver göras?

Tillgänglighet i ett hållbart samhälle - Trafikverket

Välkommen på webbinar om 👉 ”Vägen till pengarna” som arrangeras av Europa Direkt Skåne och Innovationscenter för landsbygden.

Först och främst mås­te du iden­ti­fi­e­ra de rät­ta driv­kraf­ter­na i din verk­sam­het för att kun­na resur­sef­fek­ti­vi­se­ra. Att använ­da de resur­ser du har i verk­sam­he­ten mer effek­tivt ger inte bara sänk­ta kost­na­der, utan en rad and­ra för­de Så jobbar Sysav med FNs globala hållbarhetsmål. På Sysav tar vi ständigt hänsyn till olika aspekter av hållbarhet när vi fattar beslut. I det arbetet utgår vi bland annat från de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. SBB har åtagit sig att styra bolagets verksamhet i linje med följande av FNs globala hållbarhetsmål; 5. Jämställdhet 7. Hållbar energi för alla 8.