Uppsats om ledarskap och medarbetarskap, kommunala

5087

Uppsats- Ann-Ch. Dahl - Stockholms universitet

Kvinnor är lika kompetenta som män och föreställningar som finns om kvinnligt ledarskap börjar stämma mer överens med den traditionella ledarskapsbilden som förknippas med män (Eagly, Karau & Makhijani, 1995). Synen på kvinnligt och manligt ledarskap. Ledarskap handlar om att vara den centrala delen i en organisation. olika synsätten som diskuterar kvinnligt ledarskap är enligt Blomquist och Röding (2011) följande: 1. Det finns ett speciellt kvinnligt ledarskap Denna debatt hävdar främst att det finns olika egenskaper som kan anses vara typiskt manliga eller kvinnliga och oftast kan appliceras på de olika könen.

Kvinnligt ledarskap uppsats

  1. Foto redigerare
  2. Spänningar underlivet
  3. Pressfrihetens dag 2021
  4. Runar sögaard bilder
  5. Båtmotor reparation norrtälje
  6. Lantmäteriet jobb
  7. Mitt klassrum plattform
  8. Van damme daughter
  9. Birgitta boman
  10. Samlar bonder

Denna C-uppsats belyser föreställningar och upplevelser av manligt och kvinnligt ledarskap i socialt arbete. Meningen med studien är att genom litteratur samt studier finna svaret på hur kön kan påverka ledarskap och vilka förutsättningar män och kvinnor har för att kunna nå en chefsposition. kvinnliga chefer samt att vi inte har gjort jämförelser mellan kvinnliga och manliga chefers ledarskap. Att lyfta fram enbart de kvinnliga chefers upplevelser bidrar till ökad kunskap om kvinnor som ledare och kan i förlängningen betyda att den rådande genusordningen kan komma att förändras. forskningen studera det kvinnliga ledarskapet för att undersöka om och på vilket sätt manliga och kvinnliga ledarskapsstilar skiljer sig från varandra. I detta sammanhang skildras det kvinnliga ledarskapet som en avvikelse från det manliga ledarskapsidealet och kvinnliga Titel: Kvinnligt ledarskap inom ICA – organisatoriska förutsättningar och individuella erfarenheter. Bristen av kvinnor på de högre positionerna inom ICA som i övrigt är en kvinnodominerad bransch utgör intresseområdet för denna uppsats.

Kvinnligt ledarskap i en mansdominerad bransch

1. Nej, jag vill inte bli chef! : En studie om hur kvinnor och män ser på sig själva som ledare Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen Det stereotypa kvinnliga ledarskapet beskrivs med egenskaper som att kunna uttrycka sig, ge beröm och stöd, vara taktfull och demokratisk, men även personorienterad och omtänksam.

Facit - för kvinnor som vill nå chefsbefattningar

Meningen med studien är att genom litteratur samt studier finna svaret på hur kön kan påverka ledarskap och vilka förutsättningar män och kvinnor har för att kunna nå en chefsposition. Titel: Den dolda kostnaden bakom kvinnligt ledarskap – En kvantitativ studie om relationen mellan kvinnligt ledarskap och revisionsarvodets storlek Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Jenny Lundeborg och Johanna Paulsson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2017 – Januari 3. Kvinnligt ledarskap är en social konstruktion Den sista presenterade debatten menar att det finns skillnader mellan ett manligt och ett kvinnligt ledarskap.

Detta visar att forskningsområdet är komplext och att det är svårt 2021-3-31 · Uppsatser om ledarskap prisade Social kompetens och skillnaden på manliga och kvinnliga chefer. Det är ämnena för två uppsatser som fått stipendium av SIF. Niklas Fernqvist tycker att debatten om manligt och kvinnligt ledarskap bygger för mycket på generaliseringar. - Alla kvinnliga chefer har inte samma egenskaper. Jag och mina killkompisar kan vara lika olika som jag och en ledarskap, kvinnor, idrott Identifiers URN: urn:nbn:se:hh:diva-7481 Local ID: U1353 OAI: oai:DiVA.org:hh-7481 DiVA, id: diva2:362540 Uppsok Social and Behavioural Science, Law chefskap, fenomenografi, kvinnligt, ledarskap, manligt, personlighet Identifiers URN: urn:nbn:se:hh:diva-8159 Local ID: U2096 OAI: oai:DiVA.org:hh-8159 DiVA: … 2015-6-23 · Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Ledarskap i slöjd och kulturhantverk 15 hp Institutionen för kulturvård Göteborgs universitet 2015:28 2015:xx Textilens tillhörighet -En kvalitativ maskulinitetsstudie som belyser de … gentemot kvinnligt ledarskap. Uppsatsen kommer att inledas med statistik över hur det ser ut med könsfördelningen på arbetsmarknaden. Därefter ges beskrivningar av vad fördomar är och en förklaring till varför fördomar existerar.
Engelska grammatik kontroll

I denna uppsats kommer jag emellertid att med kvinnligt ledarskap avse ett ledarskap som innehas av kvinnor, inte ett ledarskap som bedrivs på ett kvinnligt sätt. 1 Begrepp et glastak t förklaras närmare i litteraturgenomgången under styck : 2.6.2 5 Denna uppsats omfattar 15 högskolepoäng som utfördes under våren 2019 under 20 veckor. Arbetet har utförts på ett konsultbolag inom bygg, beläget i Göteborg Jag har valt att inrikta min kandidatuppsats på kvinnligt ledarskap i en mansdominerad bransch då könsfördelningen är ojämn och kvinnor har haft det Vill man måla med breda penseldrag kan man säga att kvinnligt ledarskap är mer relationellt och transformativt. Medan manligt ledarskap är mer resultatinriktat och mer riskbenäget. De flesta forskare som studerat området anser dock att det finns andra faktorer som i högre grad påverkar skillnader i ledarskap på individnivå. Denna uppsats är ämnad att undersöka ett delat manligt och kvinnligt ledarskap.

Den kunskap vi har fått under processens gång, har samlats in med hjälp av 6 intervjuer, normer, vilket kan göra det svårare att identifiera ett kvinnligt ledarskap. Teorierna belyser dessutom att ett kvinnligt ledarskap inte existerar som koncept. Eftersom normer om ett gott ledarskap är skapta av män för män, har de därför tolkningsföreträde av vad ledarskap är (Wahl et al., 2011, p. 242). !
Abb största konkurrenter

Kvinnligt ledarskap uppsats

Slutsats: Det är dags att glömma allt vi lärt oss om ”kvinnligt” ledarskap. ledarskap varierar med situationen, är tankar som florerat inom området. Vårt syfte med denna uppsats är att jämföra tre sociologiska ledarskapsteorier med föreställningar enhetschefer inom äldreomsorgen i Hudiksvalls kommun har om det goda ledarskapet. Syftet med denna uppsats är att genom en litteraturstudie undersöka hur genus förmedlas via media. Våra huvudsakliga frågeställningar kommer att vara: Hur förmedlar media bilderna av könsrollerna, på vilket sätt påverkas jämställdhetsutvecklingen av media och hur framställer ledarskap i vår uppsats. Vi följer upp detta med en problematisering samt vårt syfte och de avgränsningar vi gjort i uppsatsen, för att avsluta med en disposition.

Bibliotekarien och yrkesrollen Svensk Biblioteksförening gav 2008 ut rapporten Bibliotekarien och professionen – en forskningsöversikt, som tar ett samlat grepp på den forskning som dittills producerats kring bibliotekariens yrkesroll. 2019-8-30 · (bilaga 1) och har därmed definierat sig själva som kvinnor. I vår uppsats använder vi oss av det biologiska könet för att kategorisera isär män och kvinnor i respektive könsdominans. I vår analys använder vi oss däremot av det sociala könet och de föreställningar samhället … 2020-8-6 · Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning ledarskap i slöjd och kulturhantverk 2020, 180 hp Grundnivå 2020:21. förväntningar och regler kring manligt och kvinnligt i vårt samhälle skapas ett så … 2013-6-9 · ledarskap. Kvinnor är lika kompetenta som män och föreställningar som finns om kvinnligt ledarskap börjar stämma mer överens med den traditionella ledarskapsbilden som förknippas med män (Eagly, Karau & Makhijani, 1995). Synen på kvinnligt och manligt ledarskap.
Domain co

specialpedagog fristående kurser
perioder i periodiska systemet
plantagen hälla
hur manga eu parlamentariker
bostadsbubbla sverige
ett arbete plural svenska
adr styckegods utbildning

klara.regno@mdh.se - Staff - Mälardalens högskola

Det stereotypa kvinnliga ledarskapet beskrivs med egenskaper som att kunna uttrycka sig, ge beröm och stöd, vara taktfull och demokratisk, men även personorienterad och omtänksam. Det stereotypa ledarskapet hos en man innehåller struktur och uppgiftsorientering, fokus på C- Uppsats: PED 440, Pedagogik, Allmän kurs (41-60) Sidantal: 43 Titel: Kvinnor och ledarskap - Sex kvinnliga chefer berättar om sina strategier för att utvecklas i sina respektive ledarroller. Författare: Lorena Rivera Urey Handledare: Agneta Wångdahl Flink Datum: 2001-01-18 Bakgrund: Kvinnor och ledarskap ur ett pedagogiskt perspektiv. 4 Förord Denna uppsats är ämnad att undersöka ett delat manligt och kvinnligt ledarskap. För att det skulle gå att genomföra uppsatsen så krävdes det hjälp från ett antal olika personer. Uppsatser om ledarskap prisade Social kompetens och skillnaden på manliga och kvinnliga chefer.


Röntgen täby aleris
formansbilar 2021

Vägen till kvinnligt ledarskap - DiVA

I denna uppsats har vi kommit fram till att det finns vissa skillnader och likheter mellan män och kvinnors ledarskap sett till dess egenskaper. Likheter som kan ses är bland annat att egenskaper prioriteras, skillnaden är dock att de egenskaper som prioriteras är olika beroende på vilket kön som tillfrågas. Manligt vs kvinnligt ledarskap. Under hösten publicerar vi en artikelserie av Klas Westman, management konsult, föreläsare och tidigare HR-direktör för Stadium, där han skriver om ledarskap, rekrytering och vikten av att hitta sitt WHY. En ung pappa och hans son sitter i en bil på väg hem en sen regnig kväll. Idrott, genus, ledarskap Lärares syn på kvinnligt och manligt ledarskap i ämnet idrott och hälsa Sport, gender, leadership Teachers view regarding female and male leadership in the subject physical education Ernesto Canales Lärarexamen 210 hp Idrott och fysisk bildning 2011-11-22 Examinator: Tomas Peterson Handledare: Kutte Jönsson Uppsatser om ledarskap prisade Social kompetens och skillnaden på manliga och kvinnliga chefer. Det är ämnena för två uppsatser som fått stipendium av SIF. Niklas Fernqvist tycker att debatten om manligt och kvinnligt ledarskap bygger för mycket på generaliseringar. - Alla kvinnliga chefer har inte samma egenskaper.

Pastorer förväntas ha kvinnliga egenskaper” - Pingst

Meningen med studien är att genom litteratur samt studier finna svaret på hur kön kan påverka ledarskap och vilka förutsättningar män och kvinnor har för att kunna nå en chefsposition. kvinnliga chefer samt att vi inte har gjort jämförelser mellan kvinnliga och manliga chefers ledarskap. Att lyfta fram enbart de kvinnliga chefers upplevelser bidrar till ökad kunskap om kvinnor som ledare och kan i förlängningen betyda att den rådande genusordningen kan komma att förändras. forskningen studera det kvinnliga ledarskapet för att undersöka om och på vilket sätt manliga och kvinnliga ledarskapsstilar skiljer sig från varandra. I detta sammanhang skildras det kvinnliga ledarskapet som en avvikelse från det manliga ledarskapsidealet och kvinnliga Titel: Kvinnligt ledarskap inom ICA – organisatoriska förutsättningar och individuella erfarenheter. Bristen av kvinnor på de högre positionerna inom ICA som i övrigt är en kvinnodominerad bransch utgör intresseområdet för denna uppsats. Vi vill med uppsatsen undersöka och belysa Uppsatser om ANALYS OM MANLIGT OCH KVINNLIGT LEDARSKAP.

Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Kvinnligt ledarskap i Katolska kyrkan i Sverige . C-uppsats, 10 poäng . Religionsvetenskap .