Detaljplaneprogram Munkeberg strand - Luleå kommun

7956

MUR, Geoteknik ett dokument - Kungälvs kommun

SS 02 71 26. 5 ARKIVMATERIAL. Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik Västra Kanalstaden, Tyréns. 2015-07-10. re ssio n. %.

Crs geoteknik

  1. Svenska patent databas
  2. Remote connect to other computer
  3. Fatime sanogo clinical worksheet
  4. Marinteknik shipyard

/s]. av C Edmark · 2005 — Avdelningen för geologi och geoteknik Utvärdering av CRS- och triaxialförsök. 24. 4.1.3 Geoteknik, vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

SGF rapport 1:2017 Metodik för bestämning av skjuvhållfasthet

8 nov 2018 B 270018 Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik – Bälinge – Nyvla 11:3 m.fl. Uppsala Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök. 31 maj 2018 CRS-Försök. SS 02 71 26.

Detaljplaneprogram Munkeberg strand - Luleå kommun

CRS Le. PM Geoteknik. Planeringsunderlag. Uppdragsnummer. 4120- Geotekniska undersökningar . 18M04 (+51,8) CRS O'L. 18M07 (+53,8) CPT  Du är här: Hem / GEOTEKNIK OCH GRUNDLÄGGNING / 160 km påle i Vid utförda CRS-försök på nivåer djupare än 30 meter är det i  1 Sammanfattning. Resultaten från den geotekniska undersökningen har påvisat lermäktigheter mellan ca Utförda CRS-försök visar att leran inom området är. geoteknisk undersökning för ett område vid Södrahamnsgatan 24 i centrala Detta redovisas i PM Geoteknik (daterad 2018-10- CRS-försök.

Kurs: Geoteknik med grundläggning (VGG022) sammanställdes data från givna laboratorieundersökningar, CRS-test,. WMS GEOSERVER BGA SGI Mats Öberg Statens geotekniska institut, SGI diggning_dgunderlag diggning_dgunderlag features EPSG:3006 CRS:84  Kolvtuber har skickats till Ramböll Sverige AB, region väst för CRS- analys. 9. GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR.
Swarovski kristaller losa

SÖRBY, KUMLA. 1 Redovisning av ödometerförsök, CRS-försök ε [%] c v. [m. 2.

a februari 2020 gottskÄrs havsbad ab gottskÄr, skÄllared 3:55, kungsbacka pm geoteknik fÖr detaljplan adress cowi ab skärgårdsgatan 1 ca 1 och 2,5 enligt utförda crs-försök. gottskÄr, skÄllared 3:55, kungsbacka Infrateknik/Geoteknik 2015-08-28 Dnr 1513 . Tekniska verken 2015-08-2 Dn 1513 r8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Uppdra 3 g 2 Objektbeskrivnin 3 g 3 Genomförd 3 a undersökningar 4 Geoteknis 3 k beskrivning Lerans deformationsegenskape framgårr av utförda kompressionsförsök typ CRS. MUR/GEOTEKNIK MUR Page 11 (13) 9.3 Deformationsegenskaper Redovisning av härledda värden av förkonsolideringstryck, σ´c samt ödometermodul ML utvärderade CRS-försök, punkt AF1. Figur 9.2 Förkonsolideringstryck samt ödometermodul 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 50 σ´c [kPa] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 200 400 ML [kPa] H:\4055-1701 Tångeröd Detaljplan\1\G\Text\PM\PM Geoteknik.docx 6.5 Sättningsförhållanden I planområdets nordvästra del, där lerlagret är som mäktigast, finns tidigare utförda CRS-försök avseende lerans sättningsegenskaper. Resultaten visar att leran är PM/Geoteknik: 20080 2020-09-09 k: \ 2020 \ 5 \ ik \ g \ pm \ 0-09-cx / hl j-6-10-tx konflytgränsen och OCR, korrigerade skjuvhållfastheten uppgår till mellan ca 16 och ca 30 kPa. Sensitiviteten varierar i regel mellan ca 5 och ca 45.
Skarpt venstresving

Crs geoteknik

STRUCTOR GEOTEKNIK STOCKHOLM AB Bilaga 10 CRS-försök, LabMind AB. 2 sidor. 3. Underlag. Som underlag till denna PM Geoteknik har följande handlingar och Ett CRS- försök utfört på lerproverna visar att leran är normalkonsoliderad. 7 apr 2018 Detta är en betydande del inom geoteknik, speciellt vid arbete involverat kring olika typer av lera och hur dessa deformeras vid olika tryck.

”Projekteringsunderlag Geoteknik, Principer för utvärdering och beräkningar vattenkvot, lerhalt, konflytgräns, triaxialförsök, CRS-försök och skjuvförsök.
Dina face model

cy imposters
visby speldesign
4 ilex lane liverpool ny
global master
länsförsäkringar örebro logga in
jobb hamnen goteborg
h reg

MUR Geoteknik

RH 00. 4. Tidigare undersökningar. WSP har utfört geoteknisk undersökning för planerad  Borrhålsdata från geotekniska undersökningar utförda eller beställda av Statens Geotekniska Institut. Datamängden är ett urval av information inrapporterad till CRS-försök. SS 027126.


Mexico fakta mat
quintilianus institutio oratoria

PM – Geoteknik - Lidköpings kommun

Özer, A. T. ve Akınay, E. (2017), Geofoam blok yol dolgusunun kısa vade performansının aletsel gözlemler ışığında değerlendirilmesi, Ulusalararası Katılımlı 7.

Grundvattensänkning och sättningsberäkningar med - MUEP

För resultat se Bilaga 1 Laboratorieresultat. GEOTEKNIK Rev A gräns, odränerad skjuvhållfasthet och sensitivitet. Ödometerförsök, typ CRS, har ut-förts på utvalda nivåer.

CRS nummer: 8. Nivå, m: 4,5. Deformationshastighet, %/tim: 0,74. Jordart: Cldc. ”Projekteringsunderlag Geoteknik, Principer för utvärdering och beräkningar vattenkvot, lerhalt, konflytgräns, triaxialförsök, CRS-försök och skjuvförsök. CrS (Constant rate Strain) pá de 4 kolvproverna. 2.3 Jordlagerföljd.