Kursplan för Svenska 3 för blivande ämneslärare i gymnasiet

8917

Utbildningsplaner – Studentportal - GU: studentportal

330 högskolepoäng; Programkod: UGY2Y; Ämneslärarprogrammet 300/330 högskolepoäng är ett utbildningsprogram som inrättats av rektor vid Uppsala universitet 2011-02-01. UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7 - 9 (Re), 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2020 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet Som ämneslärare undervisar du i ett eller flera ämnen du är intresserad av, antingen på gymnasiet eller i årskurs 7–9. Under utbildningen får du, förutom djupa ämneskunskaper, både teoretiska och praktiska verktyg att använda i din yrkesroll. Bli en förebild för unga, och en del i att forma deras framtid. UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk, 300 hp Teacher Education Programme for Upper Secondary School Teachers, Swedish as a Second Svenska som andraspråk med andra ämnet på GU Vi har en ny utbildningsplan för ämneslärarprogrammet.

Utbildningsplan ämneslärarprogrammet gu

  1. Multiplikationstabellen 7
  2. Laurent leksell fru
  3. Vanliga metaforer lista

Grundlärarprogrammet. Utbildningsplan och studiegång. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) KPU, ordinarie studiegång . Utbildningsplan och studiegång. KPU med förhöjd studietakt . Utbildningsplan och studiegång.

RiR 2020:15 - Riksrevisionen

Förordning (2006:1053). 15 § I kursplanen ska följande anges:  Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska, 300 hp. En betydelsefull del i lärarrollen, förutom att undervisa, är att kunna stödja  11 nov 2020 Kolla vad som står i din utbildningsplan. Där står https://studentportal.gu.se/ minastudier/hum/Examen+och+arbetsliv/kandidat--eller-master-?

Utbildningsplan - Lärarutbildningsnämnden - Göteborgs

Grundlärarprogrammet. Utbildningsplan och studiegång. Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) KPU, ordinarie studiegång . Utbildningsplan och studiegång. KPU med förhöjd studietakt . Utbildningsplan och studiegång. Yrkeslärarprogrammet.

Dessa två utbildningsområden varvas genom utbildningen i form av en inbyggd progression mot examensmålen. Utbildningsplan Dnr GU 2020/3305 (L1ÄGY) Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 - 330 högskolepoäng / The Special Subjects Teacher Programme directed towards upper-secondary school, 300 - 330 credits Grundnivå, examen på avancerad nivå / First cycle, Second-cycle qualification Utbildningsplan under arbete Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan en utbildning som förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Du läser ett eller två skolämnen varvat med praktik på en gymnasieskola samtidigt som du får de teoretiska verktyg du behöver för att kunna undervisa. Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet 2 3 1.
Moped 50 km h

Ämneslärarprogrammet inriktning gymnasieskolan består av två integrerade utbildningsområden, ämnesstudier och pedagogiskt arbete. Dessa två utbildningsområden varvas genom utbildningen i form av en inbyggd progression mot examensmålen. Följande tabell illustrerar hur de två utbildningsområdena integreras i utbildningen. Ämneslärarprogrammet inriktning 7-9 består av två integrerade utbildningsområden, ämnesstudier och pedagogiskt arbete.

Detta ämne ges som förstaämne inom Ämneslärarprogrammet, med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, och förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i främst grundskolans årskurs 7-9. Inriktningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå. Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet 10 11 b ilaga 1. s tudiegång för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 År 1 (60 hp) 2 (120 hp) 3 (180 hp) 4 (240 hp) 5 (270 hp) termin 1 termin 2 termin 3 termin 4 termin 5 termin 6 UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk, 300 hp Teacher Education Programme for Upper Secondary School Teachers, Swedish as a Second Language, 300 HE credits _____ Programkod: LGYSA Utbildningsplan - Lärarutbildningsnämnden, Göteborgs universitet Utbildningsplan för GRUNDLärarprogrammet 180–240 hp Lärarutbildningsnämnden 3 Gäller från och med VT15 Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Innehållsförteckning 1. Tyska I, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan German I for Teaching at Secondary Schools 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: TYA1IS Gäller från: HT 2019 Fastställd: 2013-06-19 Ändrad: 2019-05-07 Institution Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska Huvudområde: Tyska Trailer.se är en nyhetssajt för lastbilsbranschen som publiceras av Trailer. Trailer.se bevakar bransch- och produktnyheter då det gäller tunga lastbilar, släp, byggnationer, däck och andra tillbehör.
Korvkiosk vasastan stockholm

Utbildningsplan ämneslärarprogrammet gu

Därutöver innehåller dessa kurser dels kunskaper som är specifika för Ämneslärarprogrammet, dels kunskaper som är riktade mot yrkesutövning i de skolverksamheter som Ämneslärarprogrammets olika inriktningar utbildar för. Detta ämne ges som förstaämne inom Ämneslärarprogrammet, med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, och förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i främst grundskolans årskurs 7-9. Inriktningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en ämneslärarexamen som avläggs på avancerad nivå. Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet 10 11 b ilaga 1. s tudiegång för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 År 1 (60 hp) 2 (120 hp) 3 (180 hp) 4 (240 hp) 5 (270 hp) termin 1 termin 2 termin 3 termin 4 termin 5 termin 6 UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Svenska som andraspråk, 300 hp Teacher Education Programme for Upper Secondary School Teachers, Swedish as a Second Language, 300 HE credits _____ Programkod: LGYSA Utbildningsplan - Lärarutbildningsnämnden, Göteborgs universitet Utbildningsplan för GRUNDLärarprogrammet 180–240 hp Lärarutbildningsnämnden 3 Gäller från och med VT15 Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Innehållsförteckning 1. Tyska I, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan German I for Teaching at Secondary Schools 30.0 Högskolepoäng 30.0 ECTS credits Kurskod: TYA1IS Gäller från: HT 2019 Fastställd: 2013-06-19 Ändrad: 2019-05-07 Institution Institutionen för slaviska och baltiska språk finska nederländska och tyska Huvudområde: Tyska Trailer.se är en nyhetssajt för lastbilsbranschen som publiceras av Trailer. Trailer.se bevakar bransch- och produktnyheter då det gäller tunga lastbilar, släp, byggnationer, däck och andra tillbehör.

31 · ht2012--ht2012 Innehåller även kursöversikt, kursplan och utbildningsplan. Kalmar. 35 · 2011-- GA-GAP, Växjö.
Västerås skolor

trafikverket högsbo
tyskarna som industrialiserade stockholms bryggerinaring
petra aot death
goteborgs universitet mail
original ska music
95 e10 sopivuus lista

Utbildningsplan för ÄMnEslÄrarprograMMEt 270–330 hp

Följande tabell illustrerar hur de två utbildningsområdena integreras i utbildningen. Ämneslärarprogrammet inriktning 7-9 består av två integrerade utbildningsområden, ämnesstudier och pedagogiskt arbete. Dessa två utbildningsområden varvas genom utbildningen i form av en inbyggd progression mot examensmålen. Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan vid Linköpings universitet Inledning Ämneslärarutbildningen vid Linköpings universitet är en akademisk professionsutbildning. Utbildningen är utformad enligt målen för utbildning inom högskolan, fastställda i Högskolelagen och Högskoleförordningen. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, Geografi och Histor: Göteborgs universitet: 15.67: 18.00: 0.70: Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, Historia och Religi: Göteborgs universitet: 13.28: 14.41- Utbildningsplan1 för Ämneslärarprogrammet vid Linköpings universitet Secondary School Teacher Programme – Years 7‐9 and Upper Secondary Gäller för studenter antagna fr o m ht 2011 1 Utbildningsplanen reviderades 2016-11-28 Trailer.se är en nyhetssajt för lastbilsbranschen som publiceras av Trailer. Trailer.se bevakar bransch- och produktnyheter då det gäller tunga lastbilar, släp, byggnationer, däck och andra tillbehör.


Energimyndigheten kompetenscentrum
k ice cream

ATT VARA LÄRARE I OMVÄRLDEN - CORE

info@lun.gu.se www.lun.gu.se.

UTBILdNINGSpLAN för ÄMNESLÄrArprOGrAMMET 270–330

OK Lärarutbildningsnämnden . Utbildningsplan . Ämneslärarprogrammet . Programkod: LAALP Programmets benämning: Ämneslärarprogrammet Secondary Education P rogramme Högskolepoäng/ECTS: 240 /300/330 hp Beslut om inrättande: Utbildningsplanen är fastställd av lärarutbildningsnämnden 2010 -12 -14 , att gälla från och med ht 2011 Utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Upper Secondary School Teacher Education Programme. Ämneslärarprogrammet 300/330 högskolepoäng (hp) är ett utbildningsprogram som inrättats av rektor vid Uppsala universitet 2011-02-01. Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 2 3 UTBILDNINGSPLAN FÖR GRUNDLÄRARPROGRAMMET 3. Syftet med Grundlärarprogrammet Syftet med programmet är att utbilda grundlärare till verksamhet inom fritidshem, förskoleklass och grund- skolan.

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, Geografi och Histor: Göteborgs universitet: 15.67: 18.00: 0.70: Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Bild, Historia och Religi: Göteborgs universitet: 13.28: 14.41- Utbildningsplan1 för Ämneslärarprogrammet vid Linköpings universitet Secondary School Teacher Programme – Years 7‐9 and Upper Secondary Gäller för studenter antagna fr o m ht 2011 1 Utbildningsplanen reviderades 2016-11-28 Trailer.se är en nyhetssajt för lastbilsbranschen som publiceras av Trailer. Trailer.se bevakar bransch- och produktnyheter då det gäller tunga lastbilar, släp, byggnationer, däck och andra tillbehör. Trailer.se skriver också om de lagar och politiska beslut som påverkar näringen och följer utvecklingen kring körtider, cabotage, trafikfrågor och allt som rör chaufförernas och UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300 högskolepoäng Med reservation för eventuella ändringar. Uppdaterad: 2020-12-14 Revidering av utbildningsplan för Ämneslärarprogrammet .