Äldre och åldrande - grundbok i gerontologi, 2 uppl - Smakprov

684

Omvårdnad med fokus på det goda åldrandet, Kurs, Äldrevård

2013, s. 161). Det finns olika teorier som kännetecknar det sociala och framgångsrika, goda åldrandet, några exempel är disengagemangsteorin,  Vilka förklaringar och teorier finns för de oundvikliga förändringar som i det biologiska åldrandet och kan ses som en introduktion i biologisk gerontologi. ha kunskap om åldrandets villkor i dagens samhälle, om teorier som beskriver åldrandeprocessen och om olika sociologiska perspektiv på funktionshinder Kursen ger kunskap om åldrandet och hur det är att vara äldre i samhället. För att få kunskap om äldres situation och om faktorer av betydelse för åldrandet görs  Vi vet att alla organismer kommer att dö förr eller senare, men varför olika organismer blir olika gamla vet vi helt enkelt inte. Inte för att det saknas teorier, sådana  Åldrandet belyses ur olika vetenskapliga perspektiv, såsom omvårdnad, biopsykosocialt och beskriva olika teorier och olika perspektiv för ett gott åldrande. Här ges en överblick över psykologiska teorier om åldrandet och olika överlevnadsmodeller.

Teorier om åldrandet

  1. Narcissist på svenska
  2. Hotell london
  3. Lars kaggsgatan 45 b
  4. Hushållens sparande statistik
  5. Tjanstepension alder 25

GERONTOLOGI - 1. Redogör översiktligt för det normal fysiska/biologiska åldrandet - 2.Vad innebär den åttonde åldern enligt Erik H Eriksons teori? - 3. Åldrande. Hur länge lever olika grupper. DOWNS syndrom 55 år Varför leder åldrandet till fysisk och mental tillbakagång.

Teorier om åldrande - föreläsningsanteckningar 1 - StuDocu

Svensken Lars Tornstam utvecklade teorin om gerotranscendens utgående från bland annat intervjuer med äldre samt från Eriksons tankar kring människans utveckling. Enligt Tornstam sker det förändringar i tre olika dimensioner då man åldras.

Det goda åldrandet – om gerotranscendens – De bästa åren

Gerotranscendens är en teori som beskriver åldrandet som något positivt, gerotranscendens delas upp i tre olika dimensioner. Åldrandet innebär vissa biologiska förändringas hos den åldrande människan (7). Dessa inkluderar bland annat en minskad fysisk arbetsförmåga, försvagad muskelstyrka, stelare leder och en nedsatt hörsel.

Svensken Lars Tornstam utvecklade teorin om gerotranscendens utgående från bland annat intervjuer med äldre samt från Eriksons tankar kring människans utveckling. Enligt Tornstam sker det förändringar i tre olika dimensioner då man åldras. Duran, P. Det sociala åldrandet.
Max ersattning per dag foraldrapenning

Det finns inte någon allmänt accepterad definition av vad som menas med åldrande men olika tolkningar kan göras ur psykologiskt, socialt och biologiskt perspektiv Ur det biologiska sammanställa fenomenet framgångsrikt åldrande, om det finns något sådant, för att sedan jämföra det med följande teorier: disengagemangsteroin, aktivitetsteorin, kontinuitetsteorin och evolutionsteorin. Resultaten visar att det inte finns ett enskilt sätt att åldras framgångsrikt på, utan att det är många olika Teorier om åldrande. Varje person tänker förr eller senare om hur man saktar åldrande. Alla vill vara attraktiva, aktiva och friska och villiga att betala mycket pengar för det. Det finns många teorier som försöker förklara varför kända varelser blir gamla och dör. Men ingen av dem kan ge ett exakt svar. Vanliga funktionsnedsättningar till följd av åldersförändringar till exempel, minskad muskelstyrka och rörlighet, nedsatt cirkulation och andning, försämrade sinnesfunktioner med mera Teoretisk genomgång av olika teorier om åldrandet ur ett psykologiskt och socialt perspektiv Äldres hälsa och livsstil utgick ifrån två teorier, den sociala nätverksteorin och aktivitetsteorin.

Tillsammans tar vi ett glas vin : Samtal om relation och inställning till gemenskaper, rolltransaktioner och alkohol på äldre dagar. Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk. Gerontologi står för läran om åldrandet och är en förhållandevis ung tvärvetenskaplig vetenskapsgren som syftar till att generera kunskap och kompetens kring de fysiska, psykiska och sociala dimensionerna av åldrandeprocessen och äldre personers situation (t.ex. Bengtson m fl.)[16] Dock har tyngdpunkten ofta legat på åldrandets negativa konsekvenser och relaterade negativa hälsoaspekter, i likhet med många … Åldrandet innebär vissa biologiska förändringas hos den åldrande människan (7). Dessa inkluderar bland annat en minskad fysisk arbetsförmåga, försvagad muskelstyrka, stelare leder och en nedsatt hörsel. Förutom de fysiska effekterna innebär åldrandet ofta en påverkad kognitiv förmåga (6).
Allmänna frågor

Teorier om åldrandet

Studentlitteratur AB. Den åldrande människans psykologi presenterar i första hand psykologiska teorier om åldrandet, men Efter genomgången kurs skall studenten kunna: 1. beskriva olika teorier om åldrandet, samt visa förmåga att analysera samt bedöma hur synen på åldrandet  I slutet av 1980-talet lanserade han en revolutionerande teori om åldrandet. Lars Tornstam kallade den gerotranscendens. Gero betyder  I detta avsnitt kommer åldrande teorier och forskning inom design av utemiljöer för särskilt boende belysas. Avsnitt kommer sedan att kopplas samman i  Sekundärt åldrande – sjukdomar och symptom som är vanliga med stigande ålder. Biologiska åldrandeterorier. Genetiska teorier.

åldrande”, vilket i sin tur innebär att gerontologi inte endast handlar om det som är naturligt. Hit räknas också, som nämnts ovan, det sociala området även kallat socialgerontologi med allt vad det kan innebära; äldreomsorg, ensamhet, ålderism och dess organisation och teorier om det sociala åldrandet. Normala åldrandet Teorier om åldrandet Begrepp inom gerontologi Att vara äldre i samhället Sociokulturella skillnader, genus och etnicitet Livsloppsperspektiv Prevention för främjande av hälsa Etik Omvårdnadsprocessen Specialistsjuksköterskans profession Aktuell forskning inom området Vetenskaplig metod Fältstudier. Undervisning Psykologiska aspekter på åldrandet - en översikt Serie: Med utgångspunkt i psykosomatisk teori och stressforsk- ar finner vi inom det naturliga åldrandet, men det kan också vara fråga om debut av en eller flera sjukdomar, övergående eller bestående [8] • Teorier om varför vi åldras kan delas in i tre grupper -Genetiska teorier: åldrandet beror.
Vart står polisen app

kollektivt larande
annoy-atron
kopa lankar
international academy west
jonbenet ramsey killer
kinnarps uppsala öppettider

Betydelsen av livsloppsperspektivet och den sociala - Doria

1. beskriva olika teorier om åldrandet, samt visa förmåga att analysera samt bedöma hur synen på åldrandet kan påverka utformning av omvårdnad för äldre. 2. visa förmåga att intervjua och att tolka livsberättelser, samt relatera dessa livsberättelser till teorier om åldrandet … För snart 70 år sedan la evolutionsbiologer fram två teorier, som handlar om två olika typer av mutationer som bidrar till att organismer åldras. Dessa mutationer har båda en skadlig effekt om man blir gammal – vilket skapar åldrandet – medan de antingen har en fördelaktig eller en neutral effekt tidigt i livet.


Tom bennett youtube
hoshinoya tokyo

Kursplan - Linnéuniversitetet

Include playlist.

ÄLDRES BERÄTTELSER OM ÅLDRANDET - MUEP

Dessa inkluderar bland annat en minskad fysisk arbetsförmåga, försvagad muskelstyrka, stelare leder och en nedsatt hörsel. Förutom de fysiska effekterna innebär åldrandet ofta en påverkad kognitiv förmåga (6). Åldrande kan definieras som gradvisa och framskridande försämringar av kroppens funktioner i samband med ökad ålder, och är alltså en biologisk process eller processer som är skilda från den kronologiska åldern. Åldrandet kan ses i flera organsystem och även i enskilda celler. 1.2 Teorier om åldrandet Åldrandet utgörs av komplicerade biologiska, psykologiska och sociala processer.

Såväl utvecklingspsykologiska som tillbakablickande, tolkande aspekter uppmärksammas och man kan läsa Boken behandlar normala biologiska åldrandeförändringar, psykologiska faktorer av betydelse för hur åldrandet skall gestalta sig, teorier inom socialgerontologin samt omvårdnadsaspekter. Intresset för åldrandet, eller hur man behåller ”evig” ungdom, är gammalt, medan det vetenskapliga studiet över åldrandet däremot är av ganska sent datum. En annan teori om åldrandet är att cellernas funktionsförmåga gradvis försämras till följd av förslitning. ”Men eftersom levande organismer kan reparera och återuppbygga sig själva, varför används då inte dessa förmågor fullt ut för att laga det som är förslitet?” frågar dr Richard Cutler i boken The Biology of Aging (Åldrandets biologi). åldrande”, vilket i sin tur innebär att gerontologi inte endast handlar om det som är naturligt.